O nas


To organizacja, której celem jest upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Jesteśmy ludźmi, dla których wolność jest wartością nadrzędną i z tego powodu postanowiliśmy poświęcić swój czas, aby poprzez działalność społeczną, edukacyjną i charytatywną, przyczyniać się do ochrony wolności, zwłaszcza tam, gdzie prawo do niej jest zagrożone a jednostkom i społecznościom grozi wykluczenie.

Fundacja stawia sobie następujące cele:

  • integrację społeczną i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniom i dyskryminacji
  • wspieranie szeroko pojętej przedsiębiorczości, w tym ochrona przed utratą pracy, promocja i wspieranie aktywności zawodowej, edukacja ekonomiczna
  • działalność kulturalną i oświatową
  • działalność edukacyjną
  • działalność charytatywną i dobroczynną
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym
  • wspieranie rozwoju społeczeństw poprzez wzajemną współpracę oraz integrację europejską
  • wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

To tylko niektóre cele, w ramach których możemy rozwijać wiele ciekawych i pożytecznych projektów.

Centrum Wolności

None

Omnia Libera

None

CyberSenior

None